Play digital
Promo video

Play Digital d.o.o. za vizualne komunikacije i informacijske tehnologije
Zagrebačka 6A, 52000 Pazin, Croatia
info@playdigital.hr / 052-751-190

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Pazinu, Tt-18/499-5
Uprava / direktor: Augustin Ravnić
Iznos temeljnog kapitala društva: 20.000,00 kn / iznos uplaćen u cijelosti u novcu

IBAN: HR6424020061100862740 / OIB: 53367690460 / PDV broj: HR53367690460